Skip to main content

TotalBodyReflex

TotalBodyReflex is een innovatieve therapie die je begeleidt op weg naar zelfherstel.

Het is een uiterst zachte behandelingsvorm. Ik pas verschillende technieken toe die invloed hebben op de flexibiliteit, vloeibaarheid en spanningen in het lichaam, altijd binnen de grenzen van wat het lichaam op dat moment aankan. Er wordt geen dwang uitgeoefend. Mijn handen ontvangen reflexinformatie van het lichaam en met deze informatie wordt gewerkt.

TotalBodyReflex richt zich op alle betrokken weefsels, inclusief de geestelijke componenten, omdat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met behulp van mijn uitgebreide kennis van de anatomie en fysiologie van het lichaam, behandel ik de diverse organen en weefsels. Inzicht in embryonale ontwikkeling en het brein biedt hierbij meer inzicht en behandelmogelijkheden.

De TotalBodyReflex-behandelaar heeft de handen getraind om de fascia te voelen, een reflexmatige waarneming. Op een zachte manier wordt het fascianetwerk gebruikt om het lichaam zelf voor herstel te laten zorgen. De technieken stimuleren de cellen om de originele functie weer uit te voeren.

Dit is een innovatieve benadering in Nederland!

Voor wie:

Mensen met lichamelijke klachten met betrekking tot de spijsvertering, het bewegingsapparaat, het hormoonstelsel, de huid, het ademhalingsstelsel, de bloedsomloop, de urinewegen en het zenuwstelsel. Voor mensen met overspannenheidsklachten of burn-out en kinderen met leerproblemen en/of gedragsproblematiek heeft de therapie een positieve bijdrage. Juist ook voor mensen met vage klachten, waarvoor geen oorzaak te vinden is, zijn deze behandelingen bij uitstek geschikt.

De cellen en weefsels zijn omgeven door fascia, een steunweefsel. Via deze fascia staat alles in het lichaam met elkaar in verbinding. Er kan zo een zeer snelle communicatie plaatsvinden tussen de cellen/structuren. Met TotalBodyReflex wordt er onder andere met deze fasciale structuren gewerkt.

Het lichaam heeft een groot zelfherstellend vermogen. Als dit niet toereikend is, gaat het lichaam over op het zelfbeschermende vermogen. Dit kan door bijv. het aanspannen van het aangedane weefsel. Met TotalBodyReflex laten we het weefsel weer ontspannen met specifiek daarvoor ontwikkelde handgrepen. Na deze ontspanning is de blokkade opgeheven en kan het weefsel weer goed functioneren.

Voor meer informatie: www.totalbodyreflex.com